23.4.12

TyrkietUdsigten fra AeroSvit. Maden var ikke meget bedre.


AeroSvit valgte (klogt nok, formentlig) at udskifte vores fly fra Kiev, så vores transittid blev forlænget til 4.5 timer. Vi brugte tiden på at få opstartet en Ukraine-liste, samt at drikke et par Hoegaarden og spise noget halvfordærvet, tørret "silver tuna". Artslisten: Husskade, Gråspurv, Stær, Ravn, Rørhøg, Hvid Vipstjert, Husrødstjert, Råge, Hvid Stork, Musvåge, Bysvale og Landsvale (sidstnævnte dog kun set fra flyveren på hjemturen).

Indflyvningen til Istanbul var meget turbulent, og mange medpassagerer fik udleveret brækposer i stor stil, én fik et ildebefindende og én barikkaderede sig på toilettet. Nå men, jeg fik da genlæst en del Bill Oddie på turen, og i sidste ende nåede vi da også sikkert i havn. Vores lejebil blev gratis opgraderet til et ordentligt lokum af en Ford.

Snart var vi fremme i Silivri, ca. 45 km vest for Istanbul, hvor det lånte sommerhus viste sig at huse et Kirkeugle-par i baghaven. Vi fulgte op på en lang, smådramatisk dag ved at tage hul på Grappaen og spise noget mad. 


Udsigten fra mit soveværelse.


Vi indså hurtigt (læs: hjemmefra) at Silivri er placeret dårligt i forhold til forårstræk over Bosporus i SV-vind, så vi kørte turen op til Sortehavskysten hver morgen, og udforskede alle de giftige områder, vi kom forbi.

Trækket domineredes af Hvid Stork, Steppevåge, Lille Skrigeørn, Hvid Pelikan og Alpesejler.

Hvor er var vand/sump og buskadser, var der hver gang Cettisanger. Og det vrimlede med Sydlig Nattergal, uanset om der var sump eller ej.


Vores forventninger til småfuglene blev så langt fra indfriet - ikke en eneste fluesnapper, ikke en eneste Balkanløvsanger... Vi kæmpede for sagen, men det nyttede åbenbart ikke noget. Vi måtte sætte vores lid til vådområderne og himlen.

Gærdeværling han.

Ormanli (nær Durusu-søen) blev vel turens helt store trækplaster, og vi skovlede nye turarter ind. Her så vi en hel del Dværgskarver - bl.a. sås 41+6 i to flokke, trækkende til overnatning. Selvfølgelig skortede det ikke på Silkehejre, Sølvhejre, Tophejre, Nathejre og Purpurhejre. Dværghejre formåede vi ikke at få - eller måske formåede vi snarere at overhøre arten (!).


Overaskelse: adult Havørn. Skuffelsen var ret stor, da jeg spottede den første rigtig store ørn i det fjerne, fulgte den, og konstaterede at det var en Havørn... Men OK - ny turart var det da. Fuglen på fotoet sås den følgende dag i samme område.

Ung Slangeørn på træk.

Side om side med et par Grønspætter, holdt et par Gråspætter til. Begge arter kaldte hyppigt, så vi havde fortrinlig lejlighed til at få lyttet igennem. Grønspætten både ser bedre ud og lyder bedre. Men fokus var selvfølgelig på vores nye grå VP-art.


For indtrykkets skyld: Hedehøg han 3K+. 

Både Kristians og min favorit når det kommer til kærhøge, og selvom vi så mange Steppe- og Hedehøge, var koncentrationen i top hver gang der blev meldt 'slank kærhøg!'. Især flugt (vingeslag) og håndens længde var brugbare kendetegn til bestemmelse af fugle på lang afstand, og samme kendetegn kunne øves på fugle på kortere afstand, hvor dragtdetaljer ellers fint kunne erkendes i skop.Hortulaner, 2K+ han. Især jeg var utrolig glad for endelig at se (og høre!) Hortulaner.Isabellastenpikker i sangflugt.
Drive-by Kirkeugle


Når lejligheden bød sig, tjekkede vi Gule Vipstjerter. Det var især fugle af 'Dombrowski'-typen, men også helt sorthovede feldegg (?) som fuglen på de to fotos nedenfor. Mange forvirrede mig dog gevaldigt, da overgangen fra hætte/nakke til ryg ikke virkede skarp. Fuglenes kald afveg dog markant fra de sædvanlige, og indeholdt et tydeligt rul til sidst i kaldet (ikke at forveksle med Citronvipstjert, hvor rrr-lyden kommer tidligere).Rødrygget Svale. En art vi ikke så meget til med <10 fugle.

Sorthovedet Sanger. I lang tid troede vi, Munk, Tornsanger og Sorthovedet Sanger var de eneste Sylviaer på turen, men en enkelt Gærdesanger ændrede heldigvis på det. Vi havde håbet på en heldig Østlig Mestersanger eller en albistriata-Hvidskægget Sanger.Spansk Spurv, hun. Bemærk lys bug med svag stribning..


Steppeørn, 2K. En art vi måtte vente længe med at få at se. Og flere kom der da heller ikke. Kristian meldte 'Hov, Steppeørn!", og Steppeørnen kom snart lige hen over os, og skruede sig siden op sammen med 13 Små Skrigeørne.

Sort Stork. Hvid Stork. Der trak helt utroligt mange Hvide Storke - selv for Kristian og jeg, som har været rovfugle- og storke-observatører i Sydspanien, var det overvældende. Heldigvis skulle vi denne gang ikke tælle cigueña blanca, men blot konstatere og abstrahere.

27-årig han i forårsdragt har lige (for 10. gang) proklameret, at han lige får hen og finder noget dyrt.

Tophejrer

Der gik overraskende fire dage før turens første Turteldue kom i bogen, men siden væltede de da også ind.

Turens velnok største hit var denne Sumpvibe, som jeg opdagede et godt stykke ude på en mudret mark (også ved Ormanli, hvor alle Dværgskarverne hang ud). Fuglen blev opdaget på den ensartede gråbrune ryg og de lange, gulorange ben, samt den sorte linie (dannet af vingeforkant) på overgangen mellem lys bug og gråbrune dækfjer. Desværre blev fotodokumentationen ret ringe (kan tolkes som om jeg har taget udfordringen op med IbJ). 
Turens første terne: Hvidskægget Terne. Fouragede i Sortehavet lidt nord for Kiyiköy.

Den Hvidskæggede Terne i Sortehavet var ny VP-art for mig, så den brugte jeg en del tid på. Jeg skulle dog få lejlighed til at se arten meget bedre tilbage i Durususøen, hvor en stor flok Hvidskæggede Terner ivrigt kaldende strøg forbi os utallige gange.
Rødhovedet Tornskade. Turens (desværre) eneste tornskadeart. Vi så 6-8 i alt, og udelukkende langt oppe ad Sortehavskysten.


Til sidst en stribe fotos af Lille Skrigeørn, som vi brugte en masse tid på at blive fortrolig med. Jeg havde blot set én tidligere (Grenen, Skagen, 5/6-2011), så det passede mig rigtig godt at få så mange at se, både rastende og på træk, i blæst og under vindstille forhold, og både sammen med Steppeørn og Stor Skrigeørn.
Vi så bare én sikker Stor Skrigeørn, og pudsigt nok studsede vi begge over især næbstørrelsen (men selvfølgelig også vingestillingen) på fuglen som gled med front lige i mod os. Vi fik også set fuglen sammen med et par Små Skrigeørne.


Trækket af Balkanhøge var ikke for alvor kommet i gang, så vi måtte nøjes med 3 eksemplarer. På de tre fotos nedenfor ligner Balkanhøgen måske en han, men i felten tog den sig mere stribet og hun-agtigt ud. Den noget langvingede våge voldte os derimod problemer, og måtte efterbestemmes ud fra Balkanhøge-billederne. Vi mener fuglen er en (2K?) Ørnevåge, bl.a. ud fra knopletten, manglen på halebånd, samt de lange vinger og den lyse, utegnede hånd.
Turartsliste (137)
Knopsvane
Vagtel
Gråand
Atlingand
Toppet Lappedykker
Skarv
Topskarv
Dværgskarv (op til 47)
Sortstrubet Lom (8-10)
Ægæerskråpe
Silkehejre
Kohejre
Sølvhejre
Purpurhejre
Fiskehejre
Tophejre
Nathejre
Skestork
Sort Stork
Hvid Stork
Hvid Pelikan
Havørn
Fiskeørn 
Lille Skrigeørn
Stor Skrigeørn
Steppeørn
Slangeørn
Dværgørn
Sort Glente
Rørhøg
Blå Kærhøg
Steppehøg
Hedehøg
Musvåge (Steppevåge)
Ørnevåge (adulte fugle på yngleplads)
Spurvehøg
Balkanhøg
Tårnfalk
Lærkefalk
Aftenfalk

Blishøne
Grønbenet Rørhøne

Tinksmed
Hvidklire
Damklire
Sortklire
Rødben
Mudderklire
Dobbeltbekkasin
Småspove (én indtrækkende fra Mamara-havet)
Brushane
Vibe
Sumpvibe
Stor Kobbersneppe
Stylteløber
Svaleklire
Dværgryle
Temmincksryle

Tyndnæbbet Måge
Sorthovedet Måge
Hættemåge
Middelhavssølvmåge
Hvidskægget Terne
Sortterne
Sandterne
Splitterne
Almindelige Kjove

Tyrkerdue
Turteldue
Ringdue

Gøg
Kirkeugle

Alpesejler
Mursejler

Hærfugl
Isfugl
Stor Flagspætte
Syrisk Flagspætte
Grønspætte
Gråspætte
Sanglærke
Hedelærke
Toplærke

Landsvale
Rødrygget Svale
Digesvale
Bysvale
Klippesvale
Markpiber
Skovpiber
Rødstrubet Piber
Hvid Vipstjert
Gul Vipstjert
Bjergvipstjert
Rødhals
Sydlig Nattergal
Stenpikker
Isabellastenpikker
Middelhavsstenpikker
Sortstrubet Bynkefugl
Bynkefugl
Misteldrossel
Solsort
Munk
Gærdesanger
Tornsanger
Sorthovedet Sanger
Rørsanger
Sivsanger
Cettisanger
Gransanger
Løvsanger
Gærdesmutte
Musvit
Blåmejse
Fyrremejse
Husskade
Halemejse
Skovskade
Rødhovedet Tornskade
Allike
Råge
Gråkrage
Ravn
Stær
Gråspurv
Spansk Spurv
Bogfinke
Tornirisk
Stillits
Grønirisk
Kernebider
Gærdeværling
Hortulan
Kornværling
Rørspurv
Gulirisk